ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทเรียนบนเครือข่าย วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1
ชื่ออาจารย์ : นายพุฒิพงษ์ จันดาโชต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2560,20:05  อ่าน 657 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบงานประกันคุณภาพภายใน โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ PDC
ชื่ออาจารย์ : นางอ้อมจิตร เหล่าทองสา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2559,22:11  อ่าน 803 ครั้ง
รายละเอียด..