กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายกฤษฎาวัชร์ ปาปะโม
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0616159553
อีเมล์ : Mix_mix000@hotmail.com

นางสาวจิราภรณ์ วิเส
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0885822256
อีเมล์ : Som260935@gmail.com