ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานบริการ

นายสงกา วิเส
ช่างครุภัณฑ์

นายหนูจันทร์ แทนโสภา
ช่างครุภัณฑ์

นายจาตุรงค์ แสงไกร
พนักงานขับรถ