ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.3 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 (อ่าน 30) 19 ม.ค. 66
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.2 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 (อ่าน 32) 19 ม.ค. 66
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.1 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 (อ่าน 35) 19 ม.ค. 66
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 22) 19 ม.ค. 66
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 63) 19 ม.ค. 66
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 74) 13 ธ.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 61) 13 ธ.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 64) 13 ธ.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 (อ่าน 66) 13 ธ.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 59) 13 ธ.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 42) 13 ธ.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.4 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 (อ่าน 42) 13 ธ.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.3 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 (อ่าน 43) 13 ธ.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.2 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 (อ่าน 44) 13 ธ.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.1 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 (อ่าน 43) 13 ธ.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 42) 13 ธ.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 42) 13 ธ.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 43) 13 ธ.ค. 65
แจ้งกำหนดการปิดเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 103) 10 ต.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 (อ่าน 220) 19 ก.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 (อ่าน 199) 19 ก.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 (อ่าน 208) 19 ก.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 (อ่าน 203) 19 ก.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 (อ่าน 558) 15 มิ.ย. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 (อ่าน 495) 14 มิ.ย. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 (อ่าน 507) 10 มิ.ย. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 (อ่าน 525) 10 มิ.ย. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 508) 17 พ.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.14 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 (อ่าน 486) 17 พ.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 494) 17 พ.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 496) 17 พ.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 594) 23 มี.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 กลุ่มงานวิชาการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้ที่จบการศึกษาทั้งสิ้น 36 ค (อ่าน 2632) 12 มี.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อพัฒนาทักษะและคุณภาพผู้เรียน (อ่าน 2812) 12 มี.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อศึกษาเรียนรู้ เพิ่มทักษะชีวิตนอกห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ศ (อ่าน 3491) 03 มี.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ใน วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร (อ่าน 3483) 03 มี.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการนิเทศ และติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ (อ่าน 3496) 23 ก.พ. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.5 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 งานแนะแนว และกลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวและเปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ โดยจัดกิจกรรมหลักผ่านระบบออนไลน์ และส่งตัวแทนครูและนักเร (อ่าน 3496) 22 ก.พ. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.4 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร โดยนายไตรภพ ทัศน์วงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศ (อ่าน 3554) 28 ม.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.2 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จัดให้มีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 2 ของนางสุมาลี สุขรัตน์ ผู้อ (อ่าน 3540) 12 ม.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีกิจกรรม การประกวดการ์ดอวยพร (อ่าน 3553) 30 ธ.ค. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ได้ประชุมประจำเดือน เพื่อวางแผนเตรียมงานประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในรอบ 1 ปี ที่จะถึงนี้ พร้อมทั้งวางแผนดำเนินงานการ (อ่าน 3537) 24 ธ.ค. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 งานวิชาการและงานกิจการนักเรียน ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า และนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียน โดดเรียน และนักเร (อ่าน 3570) 23 ธ.ค. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 งานนิเทศภายใน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ได้ดำเนินงานการนิเทศภายในประจำปีการศึกษา 2/2564 โดยคณะกรรมการนิเทศภายใน ได้เข้านิเทศการสอนจริงของคณะครูผู้สอนแต่ (อ่าน 3514) 17 ธ.ค. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 วันที่ 8-11 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ โดยมีกิจกรรมการประกวดภาพวาดอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย การแข่งขันการตอบปัญหากฏห (อ่าน 3517) 09 ธ.ค. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 งานคัดกรองนักเรียน โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จัดสอบเพื่อคัดกรองการอ่านและการเขียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ซึ่งผลการทด (อ่าน 3517) 30 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. กิจกรรมพัฒนานักเรียน โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จัดกิจกรรมราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ (อ่าน 3534) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 22 พฤจิกายน พ.ศ.2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร โดยทำนผู้อำนวยการสุมาลี สุขรัตน์ ได้ จัดพิมอบเกียรติบัตรชนะลิศแก่ผู้เข้าแข่งชันการประกวดคลิบสั้นลานร่วมใจจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัฒมห (อ่าน 3530) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โดยนางสุมาถี สุขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่า ยาววิทยาคาร ร่วมกับฝ้ายบริหารและคณะกรมการสถานศึกษา ได้จัดประชุม คณะกรรมการ สถานศึกษาครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพ (อ่าน 3518) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวิดีโอเพื่อ พัฒนางานของครูและบุคลากรทางก (อ่าน 3512) 24 พ.ย. 64