ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โดยนางสุมาถี สุขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่า ยาววิทยาคาร ร่วมกับฝ้ายบริหารและคณะกรมการสถานศึกษา ได้จัดประชุม คณะกรรมการ สถานศึกษาครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพ
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,14:23   อ่าน 16 ครั้ง