ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวิดีโอเพื่อ พัฒนางานของครูและบุคลากรทางก
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,14:22   อ่าน 20 ครั้ง