ภาพกิจกรรม
การอบรมการใช้ PLC ในการจัดการเรียนการสอนและยกคุณภาพการศึกษา
      โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 จัดการอบรมการใช้ PLC ในการจัดการเรียนการสอนและยกคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ศน.อภิชาติ เขมพิลา เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 โดยมีคณะครูโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารทุกท่านเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2560,09:12   อ่าน 2807 ครั้ง