ภาพกิจกรรม
การอบรมปฏิบัติการการประยุกต์ใช้สื่อ DLIT และการใช้ Google site
      โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 จัดการอบรมปฏิบัติการการประยุกต์ใช้สื่อ DLIT และการใช้ Google site ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2560,09:07   อ่าน 1343 ครั้ง