ภาพกิจกรรม
โครงการบัญชีสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
    โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 และ สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการบัญชีสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 23 มีนาคม 2560
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2560,11:08   อ่าน 1352 ครั้ง