ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หมายเหตุ

27 ต.ค. 2554

- ลงทะเบียนเรียน

 

28 ต.ค. 2554

-นักเรียนรับตารางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้น-รับค่าอุปกรณ์การเรียน

 

1  พ.ย. 2554

-เปิดภาคเรียน 2/2554

 

4 พ.ย.2554

-ส่งแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชา

 

7- 11 พ.ย. 2554

-สอบแก้ตัวผลการเรียน 0,ร,มส.(ช่วงชั้นที่ 3,ช่วงชั้นที่ 4)ครั้งที่ 1

 

14  พ.ย.2554

-ส่งผลการสอบแก้ตัว-ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

 

25 พ.ย.2554

-วันถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ ร.6

 

2 ธ.ค.2554

-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

 

5 ธ.ค.2554

-วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม

 

10 ธ.ค. 2554

-ปิดวันรัฐธรรมนูญ

 

19- 23 ธ.ค. 2554

- ส่งข้อสอบเก็บคะแนน - ส่งข้อสอบกลางภาค 2/2554

 

26-29 ธ.ค. 2554

-สอบกลางภาค 2/2554 -สอบเก็บคะแนน

 

30 ธ.ค. 2554

-กิจกรรมปีใหม่

 

31 ธ.ค. 2554-1

-วันหยุดส่งท้ายปีเก่า -วันขึ้นปีใหม่

 

6 ม.ค. 2555

-ส่งรายงานแบบ ปพ.5  ครั้งที่ 2

 

16 ม.ค. 2555

-กิจกรรมวันครู

 

1 ก.พ. 2555

-ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)

 

2-3 ก.พ.2555

-การประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

 

6 ก.พ.2555

-ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%

 

13-17 ก.พ. 2555

-ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ

 

13-17 ก.พ. 2555

-ส่งข้อสอบปลายปีม.3-ส่งข้อสอบปลายภาค 2/2554 ม.6

 

17 ก.พ. 2555

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

20-24 ก.พ. 2555

-ส่งข้อสอบปลายปี ม.2,3-ส่งข้อสอบปลายภาค 2/2554 ม.1,4-6

 

24-25และ28 ก.พ.

-สอบปลายปี,ปลายภาค -สอบปลายภาคเรียน 2/2554

 

1 มี.ค. 2555

-ปัจฉิมนิเทศ ม.3, ม.6

 

5- 9มี.ค. 2555

-แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1,ม.4

 

5 - 9 มี.ค.2555

-ส่งผลการเรียน -ประกาศผลการเรียน2/2554

 

12-16 มี.ค.2555

-งานนิเทศภายในครั้งที่ 2/2554

 

12-16 มี.ค. 2555

-สอบแก้ตัวผลการเรียน 0,ร,มส.นักเรียนที่จบ

 

12-18 มี.ค. 2555

-รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2554

 

21-25 มี.ค. 2555

-จัดทำ GPA/PR

 

25 มี.ค.2555

-ขออนุมัติจบหลักสูตร ม.3,ม.6 ครั้งที่ 1

 

28-29 มี.ค. 2555

-ส่งผล GPA/PR .6

 

31 มี.ค. 2555

-ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน

 

1 เม.ย.2555

-ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกชั้น ม.1,ม.4

 

4 เม.ย.2555

-รายงานตัวลงทะเบียนเรียน นักเรียนชั้น ม.1,ม.4

 

 

หมายเหตุ        ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.44 KB