รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร
17 หมู่ 13 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130   ตำบลกำพี้  อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
เบอร์โทรศัพท์ 043-990-058 เบอร์แฟกส์ -
Email : saman.run@ses26.go.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :