ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ทิพวรรณ พูลแก้ว (แ พ ร ว)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 16
อีเมล์ : paew1992@yahoo.com
เว็บไซต์ : ไม่มี
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เอปสันโตโยคอม
ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต
ที่อยู่ที่ทำงาน

: เลขที่ 239-239/1 ม. 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ต. หัวสำโรง อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา 24190

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 พ.ย. 2555,15:07 น.   หมายเลขไอพี : 115.67.133.246


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล